STANDARD PEMBELAJARAN:
1.2.1 Mengenal pasti dan menyatakan fungsi radas.
1.2.2 Mengenal pasti simbol dan contoh bahan berbahaya dalam makmal.
1.2.3 Melukis dan melabel radas yang biasa digunakan dalam makmal dan mengelas berdasarkan kegunaannya.
1.2.4Mewajarkan peraturan dan langkah keselamatan dalam makmal.

SELAMAT BELAJAR
SEMOGA VIDEO INI BERMANFAAT DAN MUDAH DIFAHAMI

Posted on Februari 19, 2021 by Esmawaty Samad
18 views