Perbincangan Praktis Kendiri 7.2 (d) di muka surat 205 membincangkan berkenaan soalan menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju – masa. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on September 26, 2020 by Faizal Reza Abidin
17 views