Perbincangan Praktis Kendiri 7.2 (c) di muka surat 202 membincangkan berkenaan soalan berkaitan mentafsir graf laju – masa dan menghuraikan Gerakan berdasarkan graf tersebut. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on September 25, 2020 by Faizal Reza Abidin
5 views