Perbincangan Praktis Kendiri 7.2 (b) di muka surat 199 membincangkan berkenaan soalan berkaitan perkaitan antara luas di bawah graf laju – masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on September 24, 2020 by Faizal Reza Abidin
0 views