Perbincangan Praktis Kendiri 7.2 (a) di muka surat 196 membincangkan berkenaan soalan berkaitan melukis graf laju – masa. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on September 23, 2020 by Faizal Reza Abidin
4 views