Perbincangan Praktis Kendiri 6.2 (c) di muka surat 170 membincangkan mengenai soalan berkenaan menentukan dan melorek rantau yang memuaskan suatu sistem ketaksamaan linear. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on Ogos 13, 2020 by Faizal Reza Abidin
2 views