Perbincangan Praktis Kendiri 6.2 (a) di muka surat 166 membincangkan mengenai soalan berkenaan mewakilkan situasi dalam bentuk suatu ketaksamaan linear. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on Ogos 11, 2020 by Faizal Reza Abidin
5 views