Perbincangan Praktis Kendiri 5.1 (d) di muka surat 145 membincangkan mengenai soalan 1 hingga soalan 3 berkenaan pengetahuan murid-murid dalam menyelesaikan masalah mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian.
Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua.

Posted on Jun 12, 2020 by Faizal Reza Abidin
12 views