Praktis Kendiri 4.3(b) di dalam Buku Teks Matematik Tingkatan 4 KSSM di muka surat 120 yang mengandungi 4 soalan berkaitan Gabungan Operasi Set melibatkan Persilangan dan Kesatuan Set Pelengkap.

Posted on April 15, 2020 by Faizal Reza Abidin
35 views