Tutorial ini akan menunjukkan cara-cara memberikan kuiz interaktif kepada pelajar menggunakan aplikasi Quizizz dan cara untuk menghubungkan Quizizz ini ke Google Classroom. Markah yang diperolehi pelajar secara automatik akan masuk ke dalam Google Classroom dan guru mencetak markah pelajar sebagai eviden.

Posted on September 20, 2020 by Zawiah Hasnah Yusoff
8 views