Penerangan terperinci bagi tajuk Graf Gerakan dibawah standard Pembelajaran 7.1.2 dan 7.1.3.
Menggunakan contoh- contoh didalam buku teks Matematik KSSM Tingkatan 4 memudahkan pelajar membuat rujukan.

#CikgooTube #MatematikKSSMTingkatan4 #Bab7GrafGerakan

Laili Hirwati Abdul Wahid

Laili Hirwati Abdul Wahid

Guru Matematik Menengah Tingkatan 4 & 5 yang sentiasa komited berkongsi pengajaran dan pembelajaran termudah.